SHARE TEMPLATE NOBIKUN VERSION 2 - ADMIN | LÊ ANH ĐỨC ĐÃ TỪNG SỬ DỤNGSHARE CHO NHỮNG AI THÍCH SẶC SỠ !!! AI THÍCH XIN MỘT CMT :P


Tác giả: Lê ANh Đức

Tôi là Đức, sinh viên năm cuối ngành Điện tử - Viễn thông trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Say hello to you!