HƯỚNG DẪN BÌNH LUẬN

Chèn link

Sử dụng thẻ sau: <a href='LINK'>TÊN_HIỂN_THỊ</a>

Chèn hình ảnh

[img] LINK_ANH [/img]Sử dụng công cụ upload ảnh tại đây

Định dạng chữ

<b> Chữ in đậm </b>
<i> Chữ in nghiêng </i>
<u> Chữ gạch chân </u>
<strike> Chữ gạch ngang </strike>

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Đã hiểu
Liên hệ hợp tác & phát triển
www.leanhduc.tk@gmail.com